17.09.2014

Автор: Tatiana Odobescu

Джамията „Есма-Хан султан”

Впечатляващ паметник, в голяма степен представителен за мюсюлманските изкуства, построен в мавърски стил, една от най-старите джамии в Румъния и единственият средновековен паметник на Мангалия. През XVI-ти век принцеса Есма, дъщеря на Сюлейман II, получила от баща си собствеността върху Мангалия. Добруджа вече била завладяна от Османската империя и се превърнала в земя, на която живеели много народности, както свидетелства Евлия Челеби, включително, разбира се, и мюсюлмани.

             През 1525 г. принцесата построила джамия в памет на баща си и на своя съпруг - великият везир Соколу Мехмед-Паша. Ето защо дори и днес джамията е известна като Есма-Хатун Султан.

Коментари: 0

За да коментирате, трябва да се логнете с профила си. Може да го направи от