17.09.2014

Автор: Tatiana Odobescu

Горският резерват „Хагиени”

Разположен от лявата страна на пътя Мангалия Албести, на около 10 км, където асфалтиран път води до резервата, той е едно от най-ценните редки явления от добруджанското природно наследство. Резерватът удивлява както чрез разнообразието на пейзажа, който е по-особен от този на морския бряг, намиращ се само на няколко километра разстояние, така и чрез редките видове фауна, които са възстановени на този остров от растителност, заобиколен сега от земеделски култури. Тук има блата с водна и блатна растителност, кремъчни степи, разкриващи се в разгара на слънцето, брегове и пропасти от варовик, туфи от трънливи храсти, горски поляни със степна растителност и сенчести гори с разнообразни аромати, които са преобладаващо естествени гори от субсредиземноморски тип.

             На юг от Мангалия се намират езерата Хагиени и Лиману, както и село 2 май - любимо място за прекарване на ваканции за артистичните бохеми и за младите хора, и село Вама Веке, и двете привличащи със селската си атмосфера, със спокойствието си и усещането за интимност, което създават брегът и целият район. 

 

 

Коментари: 0

За да коментирате, трябва да се логнете с профила си. Може да го направи от