17.09.2014

Автор: Tatiana Odobescu

Християнска гробница с псалми

 

 

Тази гробница от вида хипогеум е открита в римовизантийското гробище на Калатис, този вид е често срещан и е бил разпространен из цялата Римска империя.

             Гробницата е с дълбочина 1,20 м, галерията се състои от коридор от вида дромос с варовиков таван, който завършва с арка, и пет стъпала, направени също от варовикови блокове.

             Самата камера е правоъгълна (3,60x2,30x2,18m), с аркообразен таван и е строена на два етапа. Върху мазилката, която покрива стените, има два изписани цитата от Псалмите (Пс. 22 (23) 4). Това е изключително рядко откритие, що се отнася до гробниците от раннохристиянския период. Погребалната камера е съдържала дървена платформа, която подслонявала пет ковчега.

             Хората, погребани тук са девет на борй, и този факт показва, че гробницата е била използвана през повече от един етап. Строителната техника, писанията и инвентарът дават възможност да се датира този комплекс между V-ти и VI-ти век от н.е.

Коментари: 0

За да коментирате, трябва да се логнете с профила си. Може да го направи от