16.09.2014

Автор: Tatiana Odobescu

Културни цели и археологически обекти за посещение в Мангалия

Град Мангалия представлява важен културен полюс в Южна Добруджа. Културните дейности се провеждат в Археологическия музей, Културния център, Градската библиотека и Френската библиотека „Артюр Рембо”, всички части на Културния център „Калатис”.

             Намиращ се в югозападната част на Добруджа върху руините на легендарната крепост „Калатис”, Мангалия се опитва след 2500 години да се превърне отново във важен икономически и културен полюс на западното крайбрежие на Черно море. Древната история на това селище доказва колко благословено е това място, толериращо всички цивилизации и етнически групи, които са населявали тази област.

 

             Културният комплекс „Калатис” е наскоро създадена обществена културна институция след преструктурирането на Археологическия музей „Калатис” в Мангалия, Културния център на Мангалия и Публичната административна библиотечна служба в Мангалия. Това преструктуриране имаше за цел да се стимулира културния живот на местната общност и по-тясната връзка с културните ценности. Като се има предвид, че Европа се ръководи от контрасти и икономическа глобализация, културата остава, при все това, съществен фактор за запазване на националната идентичност, нека не забравяме, че живеем в мултикултурна и мултиетническа област - Добруджа.

             Старият Калатис, остров, присъединен към румънската земя с красотата, характерна за цялата територия, е бил един от най-големите градове през римската и гръцката античност, но за съжаление има съдбата на всички древни градове, върху които са се изграждали съвременните градове и до голяма степен са засегнали паметниците, очарователни заровени съкровища от миналото, скрити в земите на Добруджа.

             Археологическите цели в района на Мангалия представляват стратегически отправни точки за капитализацията на наследството и са станали вече са символи на това място. Капитализацията на туристическите атракции в тази област допринася за икономическия растеж на града, превръщайки зоните с ниска икономическа конкурентоспособност в привлекателни зони за инвеститорите. Туристическа дейност увеличава търсенето на широка гама от стоки и услуги, закупувани впоследствие от туристи и туристически компании.

 

             Инвестициите в туризма и културата дават възможност на развиващите се региони да се възползват от предимствата, предлагани от туристическия потенциал и културното наследство с цел да се идентифицират и засилят своята идентичност, да подобрят конкурентните си предимства в секторите с висока добавена стойност сектори и повишено качествено и познавателно съдържание както на традиционните пазари, така и на нововъзникващите пазари.

Коментари: 0

За да коментирате, трябва да се логнете с профила си. Може да го направи от