17.09.2014

Автор: Tatiana Odobescu

Пещерата "Мовил"

Разположена е в района, наречен „Мовил”, намиращ се в западната част на Мангалия. Открита през 1986 г. в минна шахта, тя е една от най-известните пещери в света. Това е малка пещера с дължина 240 метра, с ниски и невпечатляващи галерии. Пещерата има уникална подземна екосистема, богата на видове, приспособени към пещерна среда, основаваща се изцяло на химическата енергия в резултат на окисляването на сероводорода. Осъзнавайки специалното научно значение въз основа на специализираните лекции, изготвени от спелеолози, градският съвет на Община Мангалия обяви пещерата „Мовил” за спелеоложки резерват, входът е затворен (пещерата е малка кухина с ниски галерии, придвижването напред става с теглене или ходене в приведено положение).

             Най-удобната и поучителна форма за „посещение”, който препоръчваме на неспециалистите е въображаемата, в заседателната зала на лабораторията на един от филмите за „Мовил”.

Коментари: 0

За да коментирате, трябва да се логнете с профила си. Може да го направи от