10.07.2014

Автор: Костадин Костадинов

Политическа история на Добруджа през ранноелинистическата епоха. Дромихет.

През ІV в. и началото на ІІІ в. пр. н. е. гетските държавни организиции са на върха на политическото си развитие. Това добре се долавя и чрез локализирането на отделните икономически и политически центрове. Районът е твърде обширен, за да създаде условия за силна и единна централна власт и това е една от причините тук да съществуват няколко династически дома, които често водят самостоятелен политически живот. Изключенията са краткотрайни и по-скоро потвърждават правилото. Такава е и историческата съдба на силните държавни обединения на Дромихет и Буребиста. Около средата на ІV в. пр. н. е. един от тези политически цетрове е в района на Дунавската делта. Тогава Добруджа става един от центровете на военно-политически живот на Балканите. 

             Това от своя страна няма как да не привлече вниманието на бързо издигащата се македонска държава. По времето на нейния цар Филип ІІ тя се превръща в хегемон на Балканския п-ов, но все още усеща заплахата от действията на скитите в своя тил. За да преодолее евентуалните им враждебни действия той повежда голям поход срещу скитския цар Атей. 90 годишният скит не отказва на македонското предизвикателство и някъде в района на дунавската делта двете армии се сблъскват. Изходът от битката определя историята на региона за цял век напред – скитите са разбити и никога вече няма да играят самостоятелна политическа роля в Добруджа, а македонците налагат своята политическа хегемония в областта.

             Хегемонията обаче е повече символична. Гетите и крайбрежните полиси запазват своята самостаятелност, признавайки македонското върховенство. Когато един от диадохите на Александър Велики – Лизимах, получил при дележа на империята Тракия и Добруджа, решава да затвърди и разшири своята власт над тях, се сблъсква със сериозна съпротива. Войната му с тях е повече от неуспешна – македонският владетел е разбит, пленен и отведен в гетската столица Хелис. Там техният цар Дромихет диктува условията на мира на унизения Лизимах. След като е освободен, мирът между гетите и македонците са запазва. Мястото, на което се намира Хелис не е локализирано точно. Според повечето траколози то е идентично с тракийския град в местността Сборяново край Исперих, според други се намира край делтата на Дунав.

Коментари: 0

За да коментирате, трябва да се логнете с профила си. Може да го направи от