09.07.2014

Автор: Костадин Костадинов

Политическа история на Добруджа през V – IV в. Дарий, Терес и Ситалк

В кр. на VI в. пр. н. е. в Добруджа нахлува нов и силен завоевател. Персийското царство по времето, когато е управлявано от Дарий I, достига апогея на своята мощ. Покорявайки ни практика всички свои съседи, на персите не им остава нищо друго, освен да продължат експанзията си на запад – към земите на древните гърци, траките и скитите. Първи на удар са подложени траките, които все още са разпокъсани и лесно са покорени от огромните за времето и мащабите на епохата персийски войски. Но не те са главната цел на Дарий. В Добруджа, в нейните най-северни дялове около делтата, от векове са се разположили най-западните разклонения на скитския народ – могъщ и огромен народ, обхванал по това време на практика цялата евразийска степ от Китайската стена до Карпатите. Войната с тях е въпрос както на стратегия, така и на престиж. От една страна скитите са северен съсед на Персия по протежение на цялата им обща граница от Балканите до Седморечието в Средна Азия. От друга страна за династията на Ахеменидите е въпрос на чест да отмъстят за смъртта на най-видния член на своята династия, Кир Стари, убит от масагетите на Томирис. Походът на персите обаче е неуспешен. Срещу превъзхождащите ги сили скитите прилагат тактиката на изгорената земя. Селищата им се опразват, населението се разбягва, храните са унищожават, а кладенците се засипват. Персийската армия бързо започва да страда от недостиг на храна и вода, а непрекъснато нападащите я скитски отряди причиняват значителни загуби. В крайна сметка Дарий се оттегля, след като загубва голяма част от войската си, а скитите печелят победа във войната.

             Големият печеливш обаче са траките. След оттеглянето на персите и ангажирането им с дългия конфликт с гръцките полиси настава времето на Одриската държава. В нач. на V в. пр. н. е. един от локалните тракийски царе – Терес, вожд на племето одриси, успява да обедини повечето от тракийските племена под своя скиптър. Под негова власт попадат и гетите, както и цяла Добруджа, вкл. със скитското население в нея. Одриската държава изживява своя апогей при неговия син и наследник Ситалк, но след смъртта му започва децентрализация и политическа фрагментация. Добруджа отново заживява в класическия племенен ред под доминацията на гетите.

Коментари: 0

За да коментирате, трябва да се логнете с профила си. Може да го направи от