16.09.2014

Автор: Tatiana Odobescu

Северната защитна стената на Калатис, базиликата и епископският дворец

           
             Защитната стена на Калатис е била изградена в средата на IV-ти век пр.н.е. и е била частично ремонтирана през следващите векове. Въпреки, че защитната стена не включвала цялата населена зона на града, тя защитавала основните сгради на Калатис: храмове, тържища и други обществени и частни постройки. В случай на външна заплаха жителите на районите извън крепостните стени също били подслонявани зад градските стени.

             Стената била изградена с помощта на паралелепипедни варовикови блокове внимателно изрязани и полирани, с размери между 0, 70 м и 1,15 м на дължина и 0,40-0,45 м на височина и ширина. Тази строителна техника била използвана само за външната страна на стената, интериорът е бил изпълнен с камъни, смесени с почва. По северната стена останките от елинистичния участък сега се свеждат до една или две следи от стени.

             През първи век пр.н.е. стените били разрушени, за да бъдат изградени отново през римската епоха в същия обхват, за разлика от други понтийски колонии, където стените не са насложени.

             
             Тази нова крепостна стена е запазена и до днес. Тя е била построена с помощта на приблизително същата техника като елинистическата, като екстериорът е направен от варовикови блокове, свързани с хоросан, и е запълнен с камъни и пръст. Варовиковите блокове, използвани за стената, са с дължина между 0,70 м и 1 м. Вътрешната част на стената е изградена с помощта на по-малки блокове, които не винаги се разположени в симетричен градеж. Ширината на защитната стена била 3,40 м, а височината 8-9 м, от които са запазени само около 2 м.

             Римската защитна стена била построена през последните десетилетия на II в. от н.е. и първите десетилетия на следващия век. Ремонти били правени до началото на VII в. от н.е., когато тя била разрушена от авари и славяни.

             В североизточната част на града, покрай северната защитна стена, е открита голяма римо-византийска постройка (V-VI в. от н.е.). Сградата има правоъгълна форма и също е изградена от варовикови блокове, свързани с хоросан. Запазена е само основата на сградата. На север постройката е оградена от защитната стена, а другите й страни са били с ширина около 1,10 м.
.
 
             Сградата има няколко части: на запад - голяма зала, която първоначално е имала два реда колони, от които само основата е запазена. Залата е била постлана с каменни плочи, частично запазени. На север е имало три малки стаи, като средната е била постлана с тухли, подредени в ромбоидни шарки. По посока на източната страна на сградата е имало вътрешен двор, нещо като римски атриум, настлан с големи варовикови плочи. Около двора е имало друга зала, чийто покрив се поддържал от мраморни колони и стълбове. Тук са открити два изключително богато украсени мраморни капитела; орнаментите се състоят от акантови листа и зооморфни мотиви. В южния край на залата е имало и три малки стаи, чието предназначение е неизвестно засега. Те също били настлани с варовикови плочи.
 
 
 
             През античността постройката е достигала ръба на скалата, а в днешно време в този район се намират съвременни сгради.

Коментари: 0

За да коментирате, трябва да се логнете с профила си. Може да го направи от