17.06.2014

Автор: Лена Кирилова

В тишината на старите къщи

Домът на добруджанеца

Народното жилищно строителство се развива на основата на донесените от славяни и прабългари традиции и заварената на Балканите архитектурна култура. Още древногръцкият летописец Страбон описва една от най-старите форми на традиционно жилище в Добруджа – уземната /вкопана/ къща, използвана от някогашните обитатели на равнината – траките. Подходящите природо-географски условия, лесният начин на изграждане, обуславят дългия период на съществуване и широката област на разпространение на този ранен, примитивен тип жилище. Льосовата почва благоприятства изкопаването на 1,50 – 2 м дълбоки ями, които представляват пространството на уземната къща. Землянката е обикновено двуделна. През дървена врата, разположена в южната й част, се влиза в първото помещение с огнище /оджак/, наричано „къща”, където обитателите приготвяли храната и прекарвали по-голямата част от деня. В съседната стая – „соба”, където се спи, имало зидана печка за отопление. По-късно към жилищното пространство се прибавя и трета стая.
 
уземна къща
От древните уземни жилища, с промяната на обществено-икономическите условия, възникват едноделните и двуделни наземни къщи. През следващите столетия постепенно се добавят редица нови конструктивни елементи и архитектурни детайли, променят се строителните материали и техниката на градеж, оформя се външния и вътрешен художествено-декоративен облик. Дошли в равнината от различни места на България, заселниците градят своите домове, следвайки традициите на своя край, претворявайки по неповторим начин наследените умения на строителното си майсторство, но и съобразявайки се с местните природни и социално-битови особености, за да създадат специфичната като форма, пространство, планова композиция и функционално разпределение добруджанска къща, която придава неповторимия архитектурен стил на селата в цялата област.
 
Широко разпространение има традиционната двуделна къща, изградена от кирпич /непечени тухли/, камък, дърво, с подове от трамбована глина или дъски, с характерния четиристрешен покрив и състояща се от стая с огнище – „къщи” и стая за спане – „соба”. Животът на семейството се съсредоточавал в помещението „къщи”, което е било основното пространство за задоволяване на битовите потребности. Собата, чиято първоначална функция е била само за спане, предимно за по-младите, постепенно увеличава своите размери и се използва за домакинска работа и посрещане на гости. Обикновено по цялата дължина на предната фасада е имало покрито пространство – навес, познат с различни имена сред отделните етнографски групи население – сундурма, кьошк, чардак и др. 
 
къща с. Крушари        къща с. Безмер       къща с. Красен
 къща с. Крушари                     къща с. Безмер                    къща с. Красен
 
С богати архитектурно-композиционни елементи се отличават триделните и многоделни жилища. на по-заможните стопани, в които основен организационен и композиционен център е отново помещението с огнище. Издаденият напред и издигнат над земята чардак придава лекота, изисканост и красота на къщата. Каменна или дървена стълба, открояваща се на фасадната симетрия, води от приземния етаж към просторните соби. Дървени миндерлици покрай стените очакват гостите. Традиционното жилище е съградено сред обширен двор, в който са разположени стопански постройки, обори, кошари, хамбари, свързани с поминъка на населението. Високи каменни, кирпичени или дървени огради с големи порти опасват дома.
 
Добруджанската къща се отличава със сравнително бедни архитектурни детайли, но с изключително богата, специфична полихромна украса от постни бои – охра, червена, синя, жълта, черна. Обикновено външно е варосана, а в различни комбинации от цветове или чисти тонове са боядисани гредите, парапетите, вратите, прозорците, което придава особена топлина и уют на жилището и е една прекрасна самобитна изява на народното изкуство. На фона на тази пъстроцветна, жизнена, ефектна украса, умело съчетана с предназначението на всяко едно от помещенията, се открояват отделните предмети от покъщнината, задоволяващи ежедневните потребности на стопаните.
 
Традиционната добруджанска къща е винаги чисто поддържана, добре подредена, отличава се с простота и целесъобразност на вътрешното обзавеждане, като различните архитектурни елементи и покъщнина, които оформят интериора, създават и специфичния му художествено-декоративен облик. Извършването на основната домакинска работа се съсредоточава в помещението „къщи”, в което своеобразен център е огнището с подредените около него предмети за разпалване на огъня и приготвяне на храната. Съществен елемент от вътрешната уредба е „водникът” /бакърницата/ – мястото за окачване на кобилицата и менците /съдовете за вода/.
 
Върху белите, варосани стени, ярко се открояват тъмните дървени полици с наредените пъстри глинени паници, шарени стомнии гювечи, медни сахани и синии /големи тави/,лъжичници за прибиране на дървените лъжици и вилици. Меката светлинана газеничето придава уют на стаята. А върху рогозката, с която е постлан подът, около кръглата, ниска софра и малки, трикраки столчета, се събира цялото семейство.
 
В килера са подредени сандъкът за брашно, нощвите и панакодата за приготвяне на хляба, дървените лопати за печене, делвите с петмез и рачел, гърнетата с мас, оцетарниците – глинени съдове за оцет. В мазата се съхраняват съдовете за приготвяне на зимнината, бъчвите за вино и ракия, тулуми със сирене; дървената буталка за избиване на масло, кратуните със сол, вили, дикани и дребен селскостопански инвентар, свързан със земеделския бит на добруджанеца. Тук е и мястото за стана, чекръците, хурките и други уреди, необходими за домашните занаяти.
 
Представителна функция има собата, в която се посрещат гостите. Характерен елемент е високата, зидана печка – „кюмбе”, край която в студените зимни месеци, върху постелки на пода, нощува цялото семейство. За бебетата се приготвя специална висяща люлка от прегънато парче черга, спусната с въжета от гредата на тавана. На дървен одър до печката се подреждат дюшеците, чергите, завивките и възглавниците. Писаните „брашовски” сандъци крй стената пазят чеиза /прикята/ на невестата и спомена за моминството. Цялата северна стена обикновено е запълнена с вградените долапи, в които се „надиплят” различните тъкани. Върху глинен одър край печката или на дървени пейки сядат гостите.
 
С изключително видово разообразие, прекрасни багри и богати орнаменти, се отличават декоративните тъкани, предназначени за ежедневни битови нужди, украса на дома или традиционни празници. С много умение, творческа фантазия и естетически вкус, са изработени различните черги, килими, възглавници, пешкири, торби, които внасят свежест и красота в дома, и показват майсторството и изискания художествен усет на добруджанката. 
 
Като най-стари са познати „тупаните” черги в естествения цвят на вълната – бял, черен, бозов, които след изтъкаването се тупат на тепавица. По-късно се наблюдава разнообразяване на използваната техника на тъкане – „бабчена”, „лита” „дигана дъска”; обогатявяне на колорита и добавяне на редуващи се тесни и широки ивички в различни цветове; а известните като „пъстри” добруджански черги създават уют и празничност във всеки дом. Със своя ярък колорит, многообразие от геометрични орнаменти, изпълващи цялото поле, или редуващи се с хоризонтални цветни ивици , се отличават котленските черги и килими.
 
             
 
Творческата фантазия и висок естетически критерий на добруджанката намират своя широк простор за изява в изработката на въглавниците – съществен елемент от уредбата и украсата на дома.  В свежи червени, жълти, сини, оранжеви, зелени тонове са „вадените” възглавници. Те се отличават с богат колорит и изключително разнообразие от композиционни решения и мотиви, растителни, геометрични, животински орнаменти – силно стилизирани слънца, звезди, кръстове или реалистично изработени лалета, рози, пауни, петли, коне, елени и др, разположени по цялото поле, в средата или в редуващи се ивици.
 
Красиви вадени въглавници невестата подарява на свекъра, свекървата и кумата в израз на почит и уважение и като доказателство за своите тъкачески умения и майсторство. Позната още на славяните е старинната техника на орнаментиране чрез „дигана дъска”. Красиви са и „масурчените” възглавници, при които на едноцветното поле като пъстра броеница се открояват редовете от разноцветни масури.
 
Различни по предназначение, размери и орнаметика са пешкирите. Наред с чисто утилитарната си /практическа/ функция, те служат и за украса на дома – за „поред”/за нареждане/, за дар на близки и роднини при календарни и семейни празници и са неотменна, съществена част от чеиза на момата С много любов и старание са изработени дългите до 3 м „годенишки” пешкири, които имат специфична украса, символ на любов и плодовитост – широка, ажурена ивица, с втъкани в нея две птици и червена роза. Антропоморфни женски фигури, красиви зооморфни елементи, вази с цветя, редуващи се ритмично цветни ивици по цялата дължина или богато украсени с различни мотиви краища, са само малка част от неповторимата орнаментика на добруджанските пешкири.
                                                                  
Задължителен елемент във вътрешната уредба на жилището е и ковьорът. Изработени в големи размери, спуснати по цялата стена, с различни животински и растителни мотиви, разположени в хоризонтални ивици, шахматни редове или цели килимени композициии, тези декоративни тъкани са прекрасни художествени произведения на народното изкуство.
 
          
 
Орнаментите в декоративните тъкани разкриват следи от древни вярвания и представи. Старинни астрални мотиви са кръгът, ромбът, звездите. Митологичната представа за космическото дърво, т. нар. дърво на живота, намира израз в неговото често, стилизирано по специфичен начин изображение. От дълбока древност водят началото си и различните животински и растителни орнаменти, свързани с почитта към природата и израз на хармонията, в която човек живее със света около себе си. Магическа сила според народните представи притежават и различните цветове. Самобитният народен творец вярва, че съчетанието от различни орнаменти в определени багри превръща везбената или тъканна украса в своеобразен знак, който може да предпази човек от злини, да му осигури здраве и благоденствие, а чрез изкуството, предавано от майка на дъщеря, могат да се разчетат древните послания на предците. Шарен за добруджанката означава красив. Пъстри са чергите, с които тя постила дома си, възглавниците, с които краси къщата, ковьорите, които окачва по стените, дрехите, с които се гизди. Червеният цвят предпазва от лоши очи и от уроки, прогонва злините и зарежда човека със сила и енергия. Белият дарява хората с младост, чистота и дълголетие. Зеленият омайва с дъха на вечно възраждащия се живот и непрекъсната обновителност, ведрината на синия приближава човек към небесата и към божественото. Златният жълт цвят, свързан със слънцето, огъня и светлината, носи блясъка на вечността и богатството, кафявият напомня за уханието на чернозема и щедростта на земята.
 
Събрало вековния опит на българката от общуването с природата, превърнато в хиляди символи и знаци, родени от опита да се разбере заобикалящия свят и се разкрият неговите тайни, самобитното народно изкуство носи своята неповторима, художествена магия и стародавното желание на всеки човек за здраве, щастие и благоденствие.

Коментари: 0

За да коментирате, трябва да се логнете с профила си. Може да го направи от