07.01.2016

Autor: арх. Анна Енчева

Patrimoniul arhitectural al Dobgorei de sud Partea 4a - Despre traiul și munca

 


Clădiri de locuit: 

- casele rurale
- casele urbane
- vilele
- moșiile


Nu din întâmplare, în prezentarea am atras atenția asupra istoriei. După o circulație atât de intensivă de-a lungul câmpiei, în toate direcțiile, de oameni cu diferită origine și trai, după un număr semnificativ de expediții militare cuceritoare și bătălii severe, după care rezultă victime și ruine – unde este începutul? Știm multe despre cetățile de piatră din Antichitate și Evul mediu, dar despre locuințele ? Dacă există fundații de piatră și printre ele – obiecte legate de traiul oamenilor, și dacă sunt prezente descrieri în cronicile istorice – cu ajutorul imaginației începem a ne închipui cum au arătat. Dar lemnul putrezește și arde, lutul se descompune sub acțiunea ploii și vântului, astfel încât nu putem găsi o casă întreagă păstrată cu vechime de o mie de ani.
Am acceptat că primele locuințe ”construite” au fost “parțial săpate în pământ”. La început locuințele au avut o singură cameră în care a fost vatra (locuință cu o singură încăpere). După aceia, necesitatea a impus să fie construită încă o încăpere în spatele primei – astfel s-a ajuns la locuința cu două încăperi, cu intrare din partea mai îngustă. Acesta este tipul principal de locuințe de la care se dezvoltă locuințele construite deasupra pământului.
Din nou Vă prezint ilustrarea din manualul “Istorie scurtă a arhitecturii bulgare” din anul 1965, elaborat de către un colectiv din cadrul BAN (Academia Bulgară de Științe).

Voi începe cu schema 1 – plan al unui bordei. Când locuința se ridică deasupra pământului, intrarea poate fi și pe partea lungă (scheme 2 și 3). După aceia încăperea se divizează (schemă 5), se mai adaugă lateral încăperi și rezultă case cu mai multe încăperi (schema 6). Vestibulul poate fi de-a lungul lungimii întregi a casei sau doar în fața uneia din încăperile, simetric sau asimeteric, fără a ieși în afara pereților exteriori. Când suprafața sa este insuficientă, aceasta se scoate în față cu ajutorul unor stâlpi. Cerdacul întotdeauna este acoperit, pentru a putea fi folosit când plouă și când soarele este puternic. Astfel, în mod natural și treptat, necesitatea duce la o nouă repartizare, mai complexă a planului, și la o soluție spațială nouă, mai plastică. 

Clădirile agricole sunt amplasate lateral – alăturate casei sau situate sub casa însăși. Când se folosește a două modalitate, etajul de locuit se construiește pe un soclu mai ridicat, iar încăperile agricole sunt săpate în pământ.
La cele șase scheme principale se pot adăuga variații, în funcție de mărimea și componența gospodăriei, condițiile concrete de teren, condiția materială și cerințele proprietarului, precum și de imaginația meșterului-constructor.
Deja am menționat modalitatea de construire. Ași vrea doar să precizez faptul că în Dobrogea fundațiile întotdeauna sunt de piatră, iar pereții diferă în funcție de zona: în zona litoralului Mării Negre – de piatră, de-a lungul Dunării și din interiorul țării – din chirpici sau din nuiele împletite, acoperite cu lut.

Poate aceasta a fost o casă de o singură încăpere săpată în pământ. 
 
Casa din cartierul Riltsi, orașul Dobrich.
 
La această casă, camera laterală de stângă este construită suplimentar (există semne clare care dovedesc acest fapt). Dacă eliminăm această cameră, se obține schema 3 curată. Podeaua celor două încăperi de locuit este doar la o tală deasupra terenului. Casa a fost reacoperită. Panta de Nord a acoperișului este cu țigle autentice cu un singur jgheab. 


Casa din satul Krushari



Fotografia este din anul 1954 și dacă casa mai există, probabil are vechime de 150 de ani. Conform planului anexat (lui G. Kojuharov), la început a fost cu trei încăperi, cu vestibul pe partea scurtă. Mai târziu la cei doi pereți fără deschideri au fost construite dependințe cu intrări separate (la fotografia – în stângă și în dreaptă). Întrucât terenul este cu pantă semnificativă, există un etaj semi-subteran – pivniță sau grajd. Soclul este acoperit cu lut, pereții sunt vopsiți cu var.

 

Acestea sunt rămășițele unei case din Brestnitsa, municipiul Tervel. 
A avut un chioșc pătrat și o pivniță adevărată ”adâncă”. 
La un alt loc am văzut vatră – din păcate zidită (la fotografia din dreaptă). 

Casa din satul Brestnitsa, municipiul Tervel.

Acesta este cel mai des întâlnit tip de casă. Casa este cu trei încăperi, iar camera cu vatra este retrasă în interiorul casei. Casa din această fotografie este cu soclu mai ridicat, iar încăperile agricole nu sunt sub casa, ci în stânga acesteia. Schema este simetrică, iar vestibulul este ieșit foarte puțin în afara. Parapetul este din scânduri cu rosturi între ele. Ferestrele au grătare din bare metalice, fixate din interior, nu din exterior. Ferestrele se deschid spre exterior și în condiții de vânt, acesta le apasă și le etanșează mai bine. Când sunt deschise, ferestrele se fixează cu ajutorul unor cârlige. Deschiderile sunt încadrate cu scânduri, iar scândurile deasupra buiandrugului ferestrei sunt tăiate în semicerc.
În Dobrogea există o mare varietate în cea ce privește modelarea parapetelor de lemn și a cadrelor ferestrelor de pe fațadă.



Casa cu chioșc pătrat este foarte des întâlnită în Dobrogea.


Așa a arătat și casa bunicului meu. Cerdacul a fost locul meu preferat de joc.



Casă în satul Brestnitsa, municipiul Tervel

Este cu mai multe încăperi, asimetrică, cu un soclu destul de ridicat (în dreaptă există și pivniță).
Se vede că înainte de a se degrada, casa a fost frumoasă, fără mijloace suplimentare de decorare.


Casă din satul Brestnitsa, cu încăperile agricole anexe


 

În curând nimeni nu a mai urcat scări din piatră.
Și stâlpul din lemn și capitelul adăpostului pentru animale sunt profilate.


Casele populației bulgare din Dobrogea sunt cu un etaj, cu plan dreptunghiular și volum compact. Curțile sunt spațioase și există loc suficient. Chiar dacă casele sunt ridicate deasupra pământului, nu este necesară majorarea suprafeței etajului. Probabil din acest motiv majoritatea caselor sunt fără bovindouri, dar și așa au farmecul lor.
O trăsătură distinctivă este nu doar profilarea, dar și colorarea elementelor din lemn cu vopsele fără grăsimi. Unele case vechi au avut tavanele colorate, iar casele țiganilor au fost multicolore.
Există încă o trăsătură particulară a caselor din Dobrogea: când grajdul a fost lipit locuinței, la peretele comun lăsau o fereastră mică. Aici lăsau lumânarea sau lampa cu gaz de a lumina când se duceau să vadă animalele. O asemenea fereastră am văzut și între casa și ”soba” – în acest caz probabil pentru a economisi sursa de luminare.
Cercetătorul nostru Lyuben Beshkov scrie: “... Casele populației turcești sărace sau din clasa de mijloc din Dobrogea nu au fost foarte diferite de casele populației bulgare în cea ce privește amenajarea exterioară a acestora. O amenajare mai specială a avut casa turcului bogat-proprietar: a fost cu două etaje. Pe primul etaj au fost încăperile obișnuite, iar pe etajul doi – cele destinate musafirilor. O atenție mai deosebită s-a acordat unei camere spațioase, denumită “divanhane”, cărui tavan, uși și dulapi au fost decorate cu multe figuri din lemn, de obicei combinate în forma unei împletituri complexe. În jurul încăperii “divanhale” se ridica ”minderlak”-ul, pe care se așezau musafiri și bărbații din familia ...”
Și bulgarii bogați au avut case cu două etaje înainte de Eliberarea. Casele lor nu au fost atât de bogat decorate, dar cu compoziție simetrică, cu o încăpere centrală, și camere în jurul său, casele bulgarilor se apropia de casa din Plovdiv de pe timpul Renașterii, dar nu au ajuns-o niciodată.
Lyuben Beshkov menționează pe scurt că: “... Casele tătarilor au avut o amenajare diferită, iar cele ale cerchezilor au avut o construcție mai deosebită a acoperișurilor: tavane joase cu acoperișuri înalte din cauza bălegarului aplicat în fiecare an ...”
Undeva mai sus am menționat faptul că casele din Dobrogea nu au garduri înalte. Am avut în vedere – în comparație cu gardurile caselor din orașele submontane. Moșiile construite incontestabil au fost îngrădite cu asemenea garduri – în timpuri turbulente a fost necesară o protecție solidă a casei. În satele am văzut curți mici, construite din partea străzii, cu porți înalte, dar nu între ziduri de îngrădire, ci între clădirile. Mai există garduri din pietre brute colectate fără soluție de îmbinare, cu înălțime de până în 1,50 m.
Din păcate, nu ne putem lăuda cu curți, precum cele ale caselor din Karlovo și Koprivshtitsa.



Casa din satul, Vaklino, municipiul Shabla


Această clădire modestă este o amintire scumpă de familie de la strămoșii. Proprietarii casei au păstrat autenticitatea sa – în exterior, și în interior. Au transformat casa într-o bază de turism rural, care întra-adevăr predispune la despărțire de prezent și transfer în trecut.
Viața la țară – cu muncă obositoare, cu insuficiența de apă, cu vântul puternic și căldură insuportabilă, a fost legată de pământul. Soarele a fost ceasul – răsărit, după prânz, apus de soare. De la Sfântul George începea munca pe câmp, iar la ziua Sfântului Dimitrie, constructorii își strângeau instrumentele și se întorceau acasă. Oamenii se odihneau – până la primăvară.
Acum este complet diferit. Orice ași face, nu putem întoarce timpul înapoi.
Când am citit “Moșia lângă frontiera” și am văzut filmul, mi-am imaginat că istoria a avut loc aproape de frontiera actuală, lângă satul Krasen, unde scriitorul Iovkov a fost profesor. În curând am aflat că moșia de fapt a fost lângă satul Stozher. Acolo a fost frontiera când Dobrogea a făcut parte din teritoriul României.
Referitor la construirea moșiilor, se știe că ele reprezintă un complex de clădiri de locuit, clădiri folosite în scopuri agricole și de depozitare, înconjurate de pământul prelucrat.
Am nimerit o asemenea moșie și iată ce am văzut:


 
Casă din moșie din satul Tsarichino, municipiul Balchik


Casa nu diferă de casele din sate.


Hambar din moșie din satul Tsarichino, municipiul Balchik


De obicei hambarul unei gospodării nu are un volum prea mare, construcția sa este din lemn – stâlpi sau miele împletite, sau unele din piatră. Acesta din moșia are suprafață și volum mult mai mari întrucât producția este destinată pieței. Clădirea are un plan simetric, cu suprafață acoperită în mijloc pentru manipularea producției agricole.
În jur mai sunt câteva clădiri agricole – pentru creșterea puilor, oilor, căilor și vacilor. Ele sunt din piatră, dar nefiind folosite mult timp, s-au degradat și sunt semi-distruse.
Sper că intenția proprietarilor de a revigora acest patrimoniu se va realiza.

Comentarii: 0

Pentru a adăuga un comentariu, trebuie să va logati la contul dvs. Puteti face acest lucru prin